INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

密教文化 (通号: 126)

媒体情報:

媒体名 密教文化
媒体名欧文 The Mikkyō Bunka
通号 126
編者 高野山大学内 密教研究会
発行日 1979-03-15
発行者高野山出版社
発行地高野山


収録論文: 5 件

高見 寛恭 入唐八家の密教相承について(二)密教文化1-16(R)詳細
伊藤 宏見 願行上人憲静の研究(補闕)密教文化17-28(R)詳細
上田 霊城 照遍和尚 その生涯と思想(続)密教文化29-50(R)詳細
Thupten C Gyatso The Doctrine of Fire Maṇḍala (I)密教文化62-52(L)詳細
藤田 光寛 敦煌出土瑜伽論チベット語遺文Ⅰ密教文化80-63(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage