INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前平田 精耕 ( ひらた せいこう, Seiko Hirata ) 著 (天竜寺僧堂師家)
タイトル禅の生活
タイトル読みぜんのせいかつ
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ11-20(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 100
ISSN 0514-3012
編者 宝積玄承
発行日1981-03-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00085767A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  日本現代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 宗教学 (分野) 仏教学 (分野) 仏教 (分野) 日本現代仏教 (分野) 浄土宗 (分野)
 分野  日本禅宗 日本仏教 (分野) 曹洞宗学 (分野) 江戸 (時代) 鎌倉 (時代) 室町時代 (時代) 江戸時代 (時代) 天台宗 (分野) 日本 (地域)
 人物  百丈懐海 無著道忠 禅宗 (分野) 馬祖道一 (人物) 百丈清規 (文献) 中国禅宗 (分野) 道元 (人物) 百丈 (人物) 潙山霊祐 (人物) 馬祖 (人物) 面山瑞方 (人物) 雪江宗深 (人物) 臨済録 (文献) (分野) 臨済宗 (分野) 禅林象器箋 (文献)
 文献  百丈古清規 百丈広録 臨済録 百丈清規 (文献) 禅宗 (分野) 瑩山清規 (文献) 清規 (文献) 古清規序 (文献) 百丈道常 (人物) 禅門規式 (文献) 勅修百丈清規 (文献) 鈴木大拙 (人物) 百丈懐海禅師広録 (文献) 臨済録 (文献) 碧巌録 (文献) 正法眼蔵仏向上事巻 (文献) 金剛般若経 (文献) 百丈懐海 (人物) 正法眼蔵 (文献) 祖堂集 (文献) 六祖壇経 (文献) 臨済 (人物) 歎異抄 (文献) 臨済義玄 (人物) 伝心法要 (文献)
 術語  清規 作務 一日不作一日不食 禅堂生活 公案看話禅 托鉢行 清規 (術語) 道元 (人物) 作務 (術語) 大鑑清規 (文献) 禅苑清規 (文献) 戒律 (術語) 禅宗 (分野) 得度儀規 (術語) 行持 (術語) 禅林 (術語) 事務作業 (術語) 印刷 (術語) 百丈清規 (文献) 膀胱癌 (術語) 禅林学校 (術語) 碓米 (術語) 転法輪 (術語) 在家 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage