INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前仲尾 俊博 ( なかお しゅんぱく, Shunpaku Nakao ) 著 (種智院大学教授)
タイトル円載(一)
タイトル読みえんさい1
サブタイトル
タイトル(欧文)Ensai, a Tendai Priest (I)
サブタイトル(欧文)
該当ページ108-124(R)
媒体名 密教学研究
媒体名欧文 MIKKYŌGAKU KENKYŪ THE JOURNAL of ESOTERIC BUDDHIST STUDY
通号 9
ISSN ----
ISBN ----
編者 田中千秋
発行日1977-03-31
発行者田中千秋
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00077474A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本初期天台 密教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 密教 (分野) 日本仏教 (分野) インド仏教 (分野) インド (地域) 空海 (人物) 中国仏教 (分野) 仏教美術 (分野)
  人物   最澄 円載 円珍 空海 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物) 義真 (人物) 最澄 (人物) 天台密教 (分野) 仏教 (分野) 円修 (人物) 円珍 (人物) 徳円 (人物) 安然 (人物) 密教 (分野) 宗叡 (人物) 真言宗 (分野) 弘法大師 (人物) 密教学 (分野) 即身成仏義 (文献) 覚鑁 (人物)
  文献   本朝高僧伝 十住心論 天台法華宗義集 大日経 元亨釈書 (文献) 延宝伝灯録 (文献) 律苑僧宝伝 (文献) 聖光上人伝 (文献) 日域洞上諸祖伝 (文献) 聖聡 (人物) 日本仏教 (分野) 吾妻鏡 (文献) 秘蔵宝鑰 (文献) 空海 (人物) 大日経 (文献) 弁顕密二教論 (文献) 大日経疏 (文献) 即身成仏義 (文献) 三教指帰 (文献) 声字実相義 (文献) 十住心論 (文献) 天台四教儀 (文献) 天台宗 (分野) 観経疏 (文献) 心瑜御談初重秘鈔 (文献) 大日経義釈 (文献) 金剛頂経 (文献) 密教 (分野) 法華経 (文献) 華厳経 (文献) インド密教 (分野)
  術語   入唐求法 唐決 尋師決疑 随師学問 最澄求得 (術語) 遮那業 (術語) 十住心論 (文献) 真言門 (術語) 太宰府政所牒案 (文献) 大乗三論大義鈔 (文献) 大日経 (文献) 観法 (術語) 広付法伝 (文献) 知礼決云 (術語) 口伝 (術語) 尋師決疑 (術語) 多人多苦 (術語) 無明煩悩に対する報恩 (術語) 入唐求法 (術語) 随師学問 (術語) 唐決 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage