INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前石川 力山 ( いしかわ りきざん, Rikizan Ishikawa ) 著 (駒沢大学講師)
タイトル『正法眼蔵随聞記』と日本達磨宗
タイトル読みしょうぼうげんぞうずいもんきとにほんだるましゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)On the "Shōbōgenzō-Zuimonki (正法眼蔵随聞記)" and Nippon-daruma-sect (日本達磨宗)
サブタイトル(欧文)
該当ページ37-43(R)
媒体名 宗学研究
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ STUDIES (SHŪGAKU KENKYŪ)
通号 24
ISSN ----
ISBN ----
編者 大久保道舟
発行日1982-03-31
発行者曹洞宗宗学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00071922A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本達磨宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本仏教 (分野) 道元 (人物) 日本達摩宗 (分野) 大日能忍 (人物) 道元禅師 (人物) 真言律宗 (分野)
  人物   道元禅師 懐奘禅師 瑩山禅師 日本仏教 (分野) 正法眼蔵 (文献) 仏教学 (分野) 曹洞宗 (分野) 瑩山禅師 (人物) 如浄禅師 (人物) 禅宗 (分野) 江渡狄嶺 (人物) 道元禅師 (人物) 吉田紹欽 (人物) 義介禅師 (人物) 正法眼蔵随聞記 (文献) 伝光録 (文献) 瑩山清規 (文献) 道元 (人物) 峨山韶碩 (人物)
  文献   正法眼蔵随聞記 伝光録 三祖行業記 洞上聯灯録 正法眼蔵 (文献) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 学道用心集 (文献) 懐奘 (人物) 宝慶記 (文献) 懐弉 (人物) 弁道話 (文献) 瑩山紹瑾 (人物) 瑩山禅師 (人物) 瑩山 (人物) 建撕記 (文献) 洞谷記 (文献) 伝光録 (文献) 三大尊行状記 (文献) 訂補建撕記 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 洞上聯灯録 (文献) 三祖行業記 (文献) 行状記 (文献) 山雲海月 (文献) 信心銘拈提 (文献) 詮慧禅師 (人物) 光禅開山老和尚行業記 (文献)
  術語   初期曹洞宗教団史 公案禅 見性禅 公案禅 (術語) 洞上聯灯録 (文献) 門参 (術語) 看話禅 (術語) 現成公案 (術語) 黙照禅 (術語) 正法眼蔵 (文献) 戒定慧 (術語) 五台山 (術語) 王法即仏法 (術語) 偽書 (術語) 仏性論 (術語) 伝光録 (文献) 黙照邪禅 (術語) 六祖壇経 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage