INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前高千穂 徹乗 ( たかちほ てつじょう, Tetsujo Takachiho ) 著 ()
タイトル西方指南抄に就いて
タイトル読みさいほうしなんしょうについて
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ79-98(L)
媒体名 顕真学報
通号 1
編者 玉置韜晃
発行日1930-10-01
発行者顕真学苑
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00037402A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代)
 分野  教学 ( 文献 ) 鎌倉 (時代) 親鸞 (人物) (時代) 江戸 (時代) 羅什 (人物) 現代 (時代) 聖覚 (人物) 善導 (人物)
 人物  法然 良恵 月筌 望月信亨 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 日本仏教 (分野) 教行信証 (文献) 源信 (人物) 浄土真宗 (分野) 密教 (分野) 道深 (人物) 法然 (人物) 月筌 (人物) 柔遠 (人物) 玄智 (人物) 法霖 (人物) 若霖 (人物) 僧鎔 (人物) 道粹 (人物) 円月 (人物) 曇鸞 (人物) 黒田真洞 (人物) 法然上人全集 (文献) 荻原雲来 (人物) 津田左右吉 (人物)
 文献  黒谷上人語証 西方指南抄 高田正統伝 拾遣古徳傅 望月信亨 (人物) 西方指南抄 (文献) 親鸞 (人物) 法然 (人物) 選択集 (文献) 和語灯録 (文献) 教行信証 (文献) 黒谷上人語灯録 (文献) 漢語灯録 (文献) 歎異抄 (文献) 拾遣古徳傅 (文献) 恵信尼文書 (文献) 高田正統伝 (文献) 逆修説法 (術語)
 術語  逆修説法 一願建立 様なき念仏 義なきを義とす 浄土宗 (分野) 浄土三部経 (術語) 大乗菩薩行 (術語) 自利利他二行 (術語) 拾遣古徳傅 (文献) 一願建立 (術語) 三昧発得 (術語) 西方指南抄 (文献) 五願開示 (術語) 教行信証 (文献) 念仏往生 (術語) 乃至十念 (術語) 逆修説法 (術語) 様なき念仏 (術語) 三法門と四法門 (術語) 信行次第 (術語) 義なきを義とす (術語) 信心 (術語) 自然法爾 (術語) 涅槃経 (文献) 親鸞 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage