INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前清田 寂雲 ( , ) 著 ()
タイトル神林隆浄師国訳の大日経(解題)並に同疏上巻を評す
タイトル読み
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ-
媒体名 叡山学報
通号 19
編者 叡山学会
発行日1941-11
発行者叡山学会
発行地滋賀
本文
INBUDS IDIB00036305A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  中世 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 仏教 (分野) インド (地域) 鎌倉時代 (時代) 古代 (時代) 近世 (時代) 臨済宗 (分野)
 分野  仏教 宗教 現代 (時代) 宗教 (分野) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 日本仏教 (分野) 中世 (時代) 近代 (時代) インド (地域) 仏教 (分野) 古代 (時代) 中国仏教 (分野) インド仏教 (分野) 民俗 (分野)
 人物  神林師 宗教 (分野) 国訳大日経 (文献)
 文献  国訳大日経 国訳一切経 神林師 (人物) 国訳一切経 (文献) 五分律 (文献) 十誦律 (文献) 弘法大師集 (文献) 弘法大師全集 (文献) 大般涅槃経 (文献) 法華経 (文献) 国訳大日経 (文献) 真言密教 (術語)
 術語  真言密教 東密 国訳 曼荼羅 (術語) 十住心論 (文献) 加持祈祷 (術語) 吽字義 (文献) 法身説法 (術語) 智山伝法院 (術語) 阿字本不生 (術語) 大日経 (文献) 台密 (術語) 印信 (術語) 三部 (術語) 菩提心論 (文献) 天台 (術語) 陀羅尼 (術語) 大日経義釈 (文献) 住心 (術語) 仏教聖典選 (文献) 原典 (術語) 東密 (術語) 大乗阿毘達磨雑集論 (文献) 論書 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage