INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉嶺 恭司 ( よしみね きょうじ, Kyoji Yoshimine ) 著 ()
タイトル最澄の教育観
タイトル読みさいちょうのきょういくかん
サブタイトル
タイトル(欧文)Educational Thought of Rev. Saichō
サブタイトル(欧文)
該当ページ50-60
媒体名 中央学術研究所紀要
媒体名欧文 Chūō Academic Research Institute Annual Review
通号 16
発行日1987-07-15
発行者中央学術研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00035973A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  平安時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 真言宗 (分野) 奈良時代 (時代) 天台宗 (分野) 仏教 (分野) 中国 (地域)
 分野  日本天台宗 日本仏教 (分野) 最澄 (人物) 日本現代 (時代) 平安時代 (時代) 日本中世 (時代) 鎌倉 (時代) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代)
 人物  最澄 日本仏教 (分野) 空海 (人物) 天台宗 (分野) 徳一 (人物) 円仁 (人物) 智顗 (人物) 日蓮 (人物) 親鸞 (人物)
 文献  顕戒論 叡山大師伝 山家学生式 山家学生式 (文献) 最澄 (人物) 守護国界章 (文献) 梵網経 (文献) 末法灯明記 (文献) 叡山大師伝 (文献) 法華秀句 (文献) 法華経 (文献) 伝述一心戒文 (文献) 顕戒論 (文献) 伝教大師 (人物) 顕戒論縁起 (文献) 空海 (人物) 願文 (文献) 桓武天皇 (人物) 聖徳太子 (人物) 伝教大師最澄 (人物) 内証仏法相承血脈譜 (文献)
 術語  三一論争 僧侶教育 六即 比叡山 五時教判 (術語) 僧侶教育 (術語) 菩薩僧 (術語) 法華教学 (術語) 山家学生式 (文献) 大乗戒壇 (術語) 法華秀句 (文献) 教育勅語 (術語) 講院 (術語) 三一論争 (術語) 宗教改革運動 (術語) 十住心 (術語) 教学刷新運動 (術語) 師弟道 (術語) 教育 (術語) 四弘誓願 (術語) 本覚思想 (術語) 五十二位説 (術語) 漸次 (術語) 四信五品 (術語) 十二因縁 (術語) 五重玄義 (術語) 恵心流 (術語) 宗教 (分野) 伝教大師最澄 (人物) 叡山仏教 (術語) 戒律 (術語) 高野山 (術語) 国王仏教 (術語) 顕戒論 (文献) 空病 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage