INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前禿氏 祐祥 ( とくし ゆうしょう, Yusho Tokushi ) 著 ()
タイトル少室六門集に就て
タイトル読みしょうしつろくもんしゅうについて
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-18
媒体名 龍谷学報
通号 309
編者 龍谷学会
発行日1934-06
発行者高峯了州
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00028942A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代)
 分野  写本研究 日本仏教 禅宗 中央アジア仏教 (分野) インド仏教 (分野) 浄土教 (分野) 敦煌 (地域) 鎌倉 (時代) 恵心 (人物) 日本仏教史 (分野) 親鸞 (人物) 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 道元 (人物) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  達磨大師 道元禅師 (人物) 薬山禅師 禅門撮要 (文献) 永平高祖 (人物) 慧能禅師 (人物) 禅宗 (分野) 船子徳誠 (人物) 聖徳太子 (人物)
 文献  禅門撮要 観心論 悟性論 少室六門 (文献) 般若心経 (文献) 無著道忠 (人物) 割行 (術語) 達磨大師 (人物) 観心論 (文献) 達磨大師血脈論 (文献) 門法大乗法論 (文献) 大乗無生方便門 (文献) 破相論 (文献) 修心要論 (文献) 絶観論 (文献) 悟性論 (文献) 西天竺沙門菩提達摩禅師観門法大乗法論 (文献) 念仏鏡 (文献) 楞伽師資記 (文献) 血脈論 (文献) 六祖壇経 (文献) 達磨大師三論 (文献) 宛陵録 (文献) 血脉論 (文献) 見性 (術語)
 術語  少室六門集 金沢文庫 悟性論 (文献) 金沢文庫 (術語) 称名寺 (術語) 古写本 (術語) 湛睿 (人物) 往生十念 (文献) 明義進行集 (文献) 浄土典籍 (術語) 華厳教学 (術語) 仏名会 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage