INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前余語 翠巖 ( よご すいがん, Suigan Yogo ) 著 ()
タイトル大慧宗杲に就て
タイトル読みだいえそうこうについて
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ2-6(R)
媒体名 道元
媒体名欧文 ----
9
7
ISSN ----
ISBN ----
編者 來馬輝雄
発行日1942-07-01
発行者道元禪師鑚仰會
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00228406A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  宋代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 禅宗 (分野) 日本 (地域) 元代 (時代)
 分野  中国禅宗 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 唐代 (時代) 中国 (地域) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 宋代 (時代) 日本仏教 (分野)
 人物  大慧宗杲 圓悟克勤 虎丘紹隆 五祖法演 禅宗 (分野) 道元 (人物) 宏智正覚 (人物) 正法眼蔵 (文献) 朱子 (人物) 中国禅宗 (分野) 栄西 (人物) (分野) 応庵曇華 (人物) 駒沢大学仏教学部論集 (文献) 虎丘派 (術語) 松源崇嶽 (人物) 臨済宗 (分野) 圜悟克勤 (人物) 五祖師戒 (術語) 慈明四家録 (文献) 法演 (人物) 中国仏教 (分野) 白雲守端 (人物) 荷沢神会 (人物) 雲門宗 (分野)
 文献  弁道話 正法眼蔵 碧巌集 普説 正法眼蔵 (文献) 道元 (人物) 普勧坐禅儀 (文献) 永平広録 (文献) 学道用心集 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 宝慶記 (文献) 随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 禅宗 (分野) 従容録 (文献) 無門関 (文献) 達摩 (人物) 雪竇従顕 (人物) 湛堂文準 (人物)
 術語  公案禅 自証三昧 待悟禅 説心説性 門参 (術語) 看話禅 (術語) 現成公案 (術語) 黙照禅 (術語) 正法眼蔵 (文献) 戒定慧 (術語) 五台山 (術語) 王法即仏法 (術語) 渓声山色 (術語) 三昧王三昧 (術語) 四禅比丘 (術語) 四諦論 (術語) 自証 (術語) 一法究尽 (術語) 完成的観想 (術語) 身心脱落 (術語) 自己の根源 (術語) 正伝の仏法 (術語) 大用 (術語) 只管打坐 (術語) 伝光録群解 (文献) 我与大地有情同時成道 (術語) 座禅観 (術語) 自証三昧 (術語) (術語) 正法眼蔵弁注 (文献) 古仏心 (術語) 人間苦 (術語) 法界縁起 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage