INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前吉田 素恩 ( よしだ そおん, Soon Yoshida ) 著 ()
タイトル西渓檀林史論(七)
タイトル読みせいけいだんりんしろんしち
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ34-53
媒体名 大崎学報
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 39
ISSN 02891174
編者 望月歓厚
発行日1915-05-02
発行者日蓮宗大学同窓会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00022379A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 身延 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 檀林 (術語) 江戸 (地域) 身延山 (術語) 安土桃山時代 (時代) 池上 (地域)
  時代   江戸時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 鎌倉時代 (時代) 明治時代 (時代) 真言宗 (分野) 室町時代 (時代) 浄土宗 (分野)
  分野   日本仏教 日蓮宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日蓮 (人物) 天台宗 (分野) 望月歓厚 (人物) 坂本日深 (人物) 日蓮教学 (分野)
  人物   日透 日受 日秀 日明 日貞 日寛 日臨 (人物) 日義 (人物) 祖書綱要 (文献) 当家本尊義 (文献) 日受 (人物) 日達 (人物) 日導 (人物) 日蓮 (人物) 授職潅頂口伝鈔 (文献) 摂折論 (術語) 日秀 (人物) 日重 (人物) 日透 (人物) 日能 (人物) 国相懐機 (人物) 身延 (地域) 専誉 (人物) 禅鑑 (人物) 日興 (人物) 景轍玄蘇 (人物) 勢辰 (人物) 小川泰堂 (人物) 日遠 (人物) 日具 (人物) 日相 (人物) 日諦 (人物) 月明 (人物) 高祖遺文録 (文献) 日護 (人物) 日員 (人物) 日寛 (人物) 日養 (人物) 日明 (人物) 日祐 (人物) 日澄 (人物) 日我 (人物) 信行要道義 (文献) 西谷檀林 (術語) 『富士宗学要集』 原始抄 (文献)
  術語   西谷檀林 旃檀林 久遠寺 檀林 西渓檀林 檀林 (術語) 旃檀林 (術語) 行学二道 (術語) 日蓮宗 (分野) 根本檀林 (術語) 除歴 (術語) 七面山本社拝殿焼失 (術語) 久遠寺 (術語) 西谷檀林 (術語) 西渓檀林 (術語) 絶講 (術語) 化主 (術語) 身延山 (術語) 身延深敬園 (術語) 竜女 (術語) 安居 (術語) 身延山信仰 (術語) 増上寺 (術語) 飯高檀林 (術語) 身延 (地域) 教育史 (分野) 年中行事 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage