INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前川口 義照 ( かわぐち ぎしょう, Gisho Kawaguchi ) 著 (駒沢大学大学院博士課程/曹洞宗研究生)
タイトル『大唐内典録』の目録学的考察
タイトル読みだいとうないてんろくのもくろくがくてきこうさつ
サブタイトル
タイトル(欧文)On the Dà-táng-nèi-diăn-lù
サブタイトル(欧文)
該当ページ161-172(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCHERS (SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 10
ISSN ----
ISBN ----
発行日1978-08-30
発行者阿部博邦
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00175993A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  道宣 彦琮 中国仏教 (分野) 道世 (人物) 律宗 (分野) 元照 (人物) 続高僧伝 (文献) 四分律行事鈔 (文献) 戒律 (分野) 凝然 (人物) 達磨笈多 (人物) 舎利感応記 (文献) 唐代 (時代) 曇鸞 (人物) (人物) 聖武天皇 (人物) 元暁 (人物)
 文献  大唐内典録 宋高僧伝 歴代三宝紀 僧祐録 歴代三宝紀 (文献) 大周刊定衆経目録 (文献) 開元釈教録 (文献) 開元釈経録 (文献) 衆経目録 (文献) 出三蔵記集 (文献) 綜理衆経目録 (文献) 新唐書芸文志丙部子録釈氏類 (文献) 景徳伝灯録 (文献) 祖堂集 (文献) 仏祖統紀 (文献) 続高僧伝 (文献) 旧唐書 (文献) 賛寧 (人物) 成唯識論掌中枢要 (文献) 三国遺事 (文献) 大唐内典録 (文献) 経録 (術語) 衆経別録 (文献) 費長房 (人物) 大乗起信論 (文献) 開元録 (文献) 広弘明集 (文献) 疑経 (術語) 七寺古逸経典研究会 (術語) 失訳雑経録 (文献)
 術語  人蔵録 有無本録 内典録 伝訣有無録

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage