INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前末光 愛正 ( すえみつ あいせい, Aisei Suemitsu ) 著 (駒澤大学大学院博士課程/曹洞宗研究生)
タイトル吉蔵教判の源流
タイトル読みきちぞうきょうはんのげんりゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)The Origins of Jiào pàn Theory in Jí-zàng
サブタイトル(欧文)
該当ページ218-229(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCH FELLOWS(SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 12
ISSN ----
ISBN ----
編者 田中亮三
発行日1980-08-15
発行者岡田巳成
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00176732A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  6-7世紀 中国 (地域) インド (地域) 中国仏教 (分野) 日本 (地域) 日本仏教 (分野) インド学 (分野) 仏教 (分野) 三階教 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  吉蔵 僧叡 鳩摩羅什 浄影寺慧遠 三論宗 (分野) 智顗 (人物) 中国仏教 (分野) 慧遠 (人物) 三論教学 (分野) 法雲 (人物) 法華経 (文献) 慧均 (人物) 僧肇 (人物) 鳩摩羅什 (人物) 大瀛 (人物) 羅什 (人物) 月珠 (人物) 親鸞 (人物) 大乗仏教 (分野) 龍樹 (人物) 玄奘 (人物) 竺法護 (人物) 吉蔵 (人物) 大乗義章 (文献) 浄土教 (分野) 地論宗 (分野) 法蔵 (人物)
 文献  法華玄論 大智度論 大乗大義章 法華経 法華義疏 (文献) 法華玄義 (文献) 吉蔵 (人物) 法華遊意 (文献) 法華文句 (文献) 法華経 (文献) 法華義記 (文献) 大乗玄論 (文献) 十住毘婆沙論 (文献) 中論 (文献) 華厳経 (文献) 大品般若経 (文献) 倶舎論 (文献) 涅槃経 (文献) 往生論註 (文献) 大智度論 (文献) 鳩摩羅什 (人物) 慧遠 (人物) 智度論 (文献) 廬山慧遠 (人物) 法身 (術語) 出三蔵記集 (文献) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 大乗仏教 (分野) 般若経 (文献) 維摩経 (文献) 正法眼蔵 (文献)
 術語  教判論 二蔵説 法華仏身常住説 法華般若重視説 一乗 (術語) 教行信証 (文献) 五教判 (術語) 首楞厳経 (文献) 華厳経 (文献) 起信論思想 (術語) 華厳五教章 (文献) 会解記 (文献)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage