INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前近藤 聖欣 ( こんどう しょうきん, Shokin Kondo ) 著 (曹洞宗研究員)
タイトル神秀の浄土思想
タイトル読みじんしゅうのじょうどしそう
サブタイトル
タイトル(欧文)The Pure-Land Thought of Shên-Hsiu
サブタイトル(欧文)
該当ページ70-71(R)
媒体名 曹洞宗研究員研究生研究紀要
媒体名欧文 JOURNAL OF SŌTŌ SECT RESEARCHERS (SŌTŌSHŪ KENKYŪIN KENKYŪSEI KENKYŪINKIYŌ)
通号 6
ISSN ----
ISBN ----
発行日1974-08-20
発行者岡田巳成
発行地東京
本文
INBUDS IDIB00173999A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  隋代 唐代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 南北朝時代 (時代) 仏教 (分野) 中国天台 (分野) 日本 (地域) 隋代 (時代) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野)
 分野  中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
 人物  大通神秀 弘忍 道信 観心論 (文献) 弘忍 (人物) 北宗禅 (分野) 菩提達摩 (人物) 勧進論 (文献) 菩薩達摩 (人物) 牛頭法融 (人物) 中国禅 (分野) 道信 (人物) 慧能 (人物) 神秀 (人物) 神会 (人物) 禅宗 (分野) 六祖壇経 (文献) 法如 (人物) 達摩 (人物) 慧可 (人物) 達磨 (人物) 僧粲 (人物) 菩提達磨 (人物)
 文献  観心論 破相論 大乗無生方便門 (文献) 破相論 (文献) 修心要論 (文献) 絶観論 (文献) 悟性論 (文献) 西天竺沙門菩提達摩禅師観門法大乗法論 (文献) 念仏鏡 (文献) 楞伽師資記 (文献) 観心論 (文献) 達摩大師三論 (文献) 南宗禅 (術語) 血脉論 (文献) 大乗讃 (文献) 少室六門 (文献) 達摩和尚観心破相論 (文献) 菩薩惣持法 (文献)
 術語  浄土思想 念仏 唯心の浄土観 西方浄土往生 覚鑁 (人物) 阿弥陀仏 (術語) 念仏 (術語) 禅浄一致 (術語) 往生 (術語) 極楽の国土 (術語) 清規 (術語) 無浄念土 (術語) 称名 (術語) 浄土 (術語) (術語) 信心 (術語) 観仏 (術語) 教行信証 (文献) 見仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage