INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前---- ---- ( ---- ----, ---- ---- ) 著 ()
タイトル栄西自筆文書
タイトル読みえいさいじひつぶんしょ
サブタイトル興福寺蔵栄西言上状(覚遍『明本抄』巻十紙背文書)
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ369-370(R)
媒体名 栄西集 / 中世禅籍叢刊
媒体名欧文 ----
通号 1
ISBN 978-4-653-04171-9
編者 中世禅籍叢刊編集委員会
発行日2013-03-31
発行者臨川書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB00153770A
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 興福寺 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代) 日本 (地域) 日本中世 (時代) 南都 (地域) 奈良 (地域) 院政期 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  栄西 覚遍 道元 (人物) 臨済宗 (分野) 禅宗 (分野) 興禅護国論 (文献) 日本仏教 (分野) 明全 (人物) 法然 (人物) 日蓮 (人物) 任賢 (人物) 法隆寺史料集成 (文献) 尊賢 (人物) 範円 (人物)
 文献  明本抄 愚迷発心集 (文献) 明要抄 (文献)
 術語  紙背文書 鎌倉遺文 (文献) 前半四冊 (術語) 本圀寺 (術語) 真筆伝来 (術語) 補修 (術語) 明恵 (人物)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage