INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

密教文化 (通号: 118)

媒体情報:

媒体名 密教文化
媒体名欧文 The Mikkyō Bunka
通号 118
編者 高野山大学内 密教研究会
発行日 1977-03-01
発行者高野山出版社
発行地高野山


収録論文: 3 件

東 武 初期チベット仏教の一面密教文化1-14(R)詳細
八田 幸雄 修験恵印法流の儀軌と密教(2)密教文化15-43(R)詳細
藤田 光寛 瑜伽師地論菩薩地戒品に対するチベット語訳註釈書、最勝子註と海雲註とをめぐって密教文化96-80(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage