INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

豊山学報 (通号: 42)

媒体情報:

媒体名 豊山学報
媒体名欧文 JOURNAL of BUZAN STUDIES
通号 42
ISSN 09108912
編者 平井宥慶
発行日 1999-03-15
発行者真言宗豊山派教化センター
発行地東京


収録論文: 5 件

新井 慧誉 黒水城発見の『大報父母恩重経』(俄TK240〈略称黒40〉)について豊山学報1-9詳細
大沢 聖寛 『吽字義』の三句の理解豊山学報11-27詳細
早川 道雄 本覚思想の源流としての『大乗起信論』豊山学報29-51詳細
坂本 正仁 史料紹介頼瑜作「自抄目録」豊山学報53-70詳細
平井 宥慶 中国仏教の近代化と社会の変容(二)豊山学報1-16(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage