INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教史学研究 28 巻 1 号

媒体情報:

媒体名 仏教史学研究
媒体名欧文 The Journal of the History of Buddhism
28
1
ISSN 02886472
発行日 1985-11-20
発行者仏教史学会
発行地京都


収録論文: 6 件

本郷 真紹 内供奉十禅師の成立と天台宗仏教史学研究1-19(L)詳細
佐藤 弘夫 仏法王法相依論の成立と展開仏教史学研究20-40(L)詳細
藤原 正己 歴史のなかの象徴世界仏教史学研究41-61(L)詳細
根井 浄 遊行上人遍円の肥後巡錫仏教史学研究62-70(L)詳細
安丸 良夫 排仏論から国体神学へ仏教史学研究71-91(L)詳細
頼富 本宏 五台山見聞記仏教史学研究92-101(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage