INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

真宗学 (通号: 23)

媒体情報:

媒体名 真宗学
通号 23
編者 信楽峻麿
発行日 1960-09-10
発行者真宗学会
発行地京都


収録論文: 4 件

大原 性実 親鸞書簡をめぐる諸問題(下)真宗学1-36詳細
瓜生津 隆雄 『安心決定鈔』の機法一体説管見真宗学37-48詳細
鍋島 俊樹 大乗菩薩道の浄土教的展開考序論真宗学49-68詳細
岩崎 正衛 真仮三願一考察真宗学69-91詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage