INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

親鸞教学 (通号: 11)

媒体情報:

媒体名 親鸞教学
通号 11
編者 親鸞教学編集部
発行日 1967-11-10
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都


収録論文: 8 件

曽我 量深 本願の主(2)親鸞教学1-11詳細
金子 大栄 浄土の経典親鸞教学12-24詳細
安田 理深 宗教心の展開親鸞教学25-36詳細
広瀬 杲 非僧非俗親鸞教学37-49詳細
細川 行信 祖師の遺訓親鸞教学50-58詳細
小野 蓮明 念仏往生の「主体性」親鸞教学59-73詳細
柏原 祐泉 近代における教団論の様態親鸞教学74-88詳細
森 竜吉 真宗思想における超越と内在親鸞教学89-102詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage