INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

宗学院論輯 (通号: 36)

媒体情報:

媒体名 宗学院論輯
通号 36
編者 真宗本願寺派宗学院
発行日 1976-03-15
発行者永田文昌堂
発行地京都


収録論文: 6 件

西田 実也 「七祖教学の歴史性」と「弥陀法」に就ての一考察宗学院論輯1-17詳細
石田 充之 覚明房長西の浄土教宗学院論輯18-50詳細
土井 忠雄 宗祖考宗学院論輯51-62詳細
戸須 覚了 真宗教学に於ける西方浄土の意義の討究宗学院論輯63-92詳細
浅井 了宗 浄土教に於ける神仏交渉発達論宗学院論輯93-119詳細
山本 仏骨 親鸞聖人の自然法爾観宗学院論輯120-150詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage