INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前村石 恵照 ( むらいし えしょう, Esho Muraishi ) 著 ()
タイトルThe Meaning of the‘True Teaching’of Shinran's Major Work: the Kyōgyōshinshō
タイトル読みthemeaningofthetrueteachingofshinransmajorworkthekyogyoshinsho
サブタイトル
タイトル(欧文)The Meaning of the‘True Teaching’of Shinran's Major Work: the Kyōgyōshinshō
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-30(L)
媒体名 東洋学研究
媒体名欧文 Toyo University Asian Studies
通号 18
発行日1984-03-31
発行者東洋学研究所
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00027924


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  浄土真宗 親鸞 (人物) 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 蓮如 (人物) 日本 (地域) 真宗学 (分野) 現代 (時代) 仏教 (分野)
 人物  親鸞 法然 源信 Nāgārjuna Shan-tao 浄土真宗 (分野) 教行信証 (文献) 法然 (人物) 真宗学 (分野) 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 曇鸞 (人物) 善導 (人物) 親鸞 (人物) 浄土宗 (分野) 源信 (人物) 往生要集 (文献) 永観 (人物) 中観派 (分野) Candrakīrti (人物) 竜樹 (人物) ナーガールジュナ (人物) インド仏教 (分野) 仏教学 (分野) Śāntideva (人物) Bhāvaviveka (人物) Nāgārjuna (人物) Yüan-hung (人物)
 文献  教行信証 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献)
 術語  浄土 往生廻向 願生廻向 本願 (術語) 念仏 (術語) 阿弥陀仏 (術語) 往生 (術語) 聖道 (術語) 指方立相 (術語) 極楽 (術語) 教行信証 (文献) 浄土 (術語) 願生廻向 (術語) 往生廻向 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage