INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前金子 大栄 ( かねこ だいえい, Daiei Kaneko ) 著 (大谷大学名誉教授)
タイトル行信論
タイトル読みぎょうしんろん
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ18-32
媒体名 親鸞教学
通号 21
特集・テーマ 親鸞聖人御誕生八百年立教開宗七百五十年記念 教行信証の研究
編者 親鸞教学編集部
発行日1972-12-20
発行者大谷大学真宗学会
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00025915


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉時代 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 浄土真宗 (分野) 曹洞宗 (分野) 真宗学 (分野) 平安時代 (時代) 浄土宗 (分野) 仏教 (分野)
 分野  真宗学 親鸞 (人物) 鎌倉時代 (時代) 浄土真宗 (分野) 日本仏教 (分野) 日本 (地域) 現代 (時代) 法然 (人物) 清沢満之 (人物)
 人物  曇鸞 善導 親鸞 親鸞 (人物) 浄土教 (分野) 善導 (人物) 道綽 (人物) 世親 (人物) 往生論註 (文献) 教行信証 (文献) 天親 (人物) 法然 (人物) 曇鸞 (人物) 源信 (人物) 観経疏 (文献) 浄土真宗 (分野) 真宗学 (分野) 日本仏教 (分野)
 文献  教行信証 大無量寿経 心地観経 親鸞 (人物) 歎異抄 (文献) 法然 (人物) 選択集 (文献) 大無量寿経 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 善導 (人物) 浄土論註 (文献) 教行信証 (文献) 観無量寿経 (文献) 浄土論 (文献) 法華経 (文献) 空海 (人物) 優婆塞戒経 (文献) 四恩思想 (術語) 梵網経 (文献) 性霊集 (文献) 大智度論 (文献) 十住毘婆沙論 (文献)
 術語  大行 称名 破闇満願の徳 大信 涅槃の真因 大信 (術語) 称名 (術語) 名号 (術語) 教行信証 (文献) 第十七願 (術語) 選択集 (文献) 唯信鈔文意 (文献) 般舟三昧 (術語) 念仏 (術語) 大行 (術語) 聞名 (術語) 憶念 (術語) 十念 (術語) 一如 (術語) 証果論 (術語) 行信論 (術語) 機の真実 (術語) 浄土真宗 (術語) 願心 (術語) 破闇満願の徳 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage